Basis informatie:

EPL voor  medium level orderpicking

Een snelle performance in alle intern transport disciplines hebben invloed op de kosten, maar wanneer het orderverzamelen geoptimaliseerd wordt zal dat een zeer significante kostenreductie kunnen opleveren. Het ontwerp is de sleutel tot succes. De fysieke handeling om een artikel uit een opslaglocatie te pakken en deze op de lastdrager te plaatsen kunnen wij niet verbeteren. Wel kunnen wij van invloed zijn op de twee belangrijkste factoren die bijdragen in het verlagen van de orderverzamelkosten zijnde de orderverzamellocatie zelf en de machine om de bestuurder zo dicht mogelijk bij de orderverzamellocatie te krijgen.

 Orderpickers die moeizaam bij een product komen, verspillen tijd en geld. Orderpickers die snel en een gemakkelijke toegang bieden tot een orderverzamellocatie, maken het werk efficiënt. Door de beschikbare tijd beter te benutten verlagen zij de kosten aanzienlijk. De ATLET by UniCarriers EPL orderpicker is ontworpen voor snel, ergonomisch en kostenefficiënt orderverzamelen. De EPL is een middelhoge orderpicker leverbaar in twee basis uitvoeringen die het orderverzamelen in magazijnstelling of schappen vergemakkelijkt. De ATLET by UniCarriers EPL 100 maakt het orderverzamelen op een hoogte van 2800 mm tot 3400 mm gemakkelijk. Doordat de bestuurder direct toegang heeft tot de orderverzamellocaties, bespaart de EPL orderpicker tijd en kosten, zodat de rentabiliteit stijgt.